ใบรับรอง

  • จีน Ningbo Diya Industrial Equipment Co., Ltd. รับรอง
    test report
  • จีน Ningbo Diya Industrial Equipment Co., Ltd. รับรอง
    CE certificate

โพรไฟล์ QC

เว็บไซต์จัดหาวัสดุ

(เช่น u - line o - line เส้นวงจร m - line, ฯลฯ ), สายไฟร่างกายออนไลน์มากยังสามารถเพิ่มไปยัง ระบบอัตโนมัติของสถานีประเภทตามที่กำหนด หลังจากเค้าโครงลวดถูกกำหนดจะมีกระบวนการทำงานของผลิตภัณฑ์แล้ววิเคราะห์แต่ละสถานีแต่ละสถานีเป็นตารางหน่วยแยกตารางหน่วยรวมกันเป็นสายการประกอบทั้งหมดของเซลล์โครงสร้างของเซลล์แต่ละเซลล์จะแตกต่างกัน, ตามความต้องการสถานีที่แตกต่างกันและลักษณะของผลิตภัณฑ์ในการออกแบบโครงสร้างของตัวเอง

ฝากข้อความ